Not 24 Obeskattade reserver 


Ladda ned Excel

Moderbolaget 2022-12-31 2021-12-31
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2017 19
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2018 11
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2019 17
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2020 9
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2021 40
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2022 24
Vid årets slut 120

Redovisningsprincip

Obeskattade reserver redovisas i moderbolaget inklusive uppskjuten skatteskuld och inte som i koncernen uppdelad på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.