Moderbolagets totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2020 2019
Årets resultat 98,6 36,3
Övrigt totalresultat - -
Årets totalresultat 98,6 36,3
Senast uppdaterad: 2021-03-15 10:30:57 av alexander@paziraei.com