Medarbetare

Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 301, vilket kan jämföras med 2 219 vid årets ingång. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 284 (2 157).

Senast uppdaterad: 2024-01-29 17:55:57 av Alexander Paziraei