Labtech

Bolagen i Affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.

  3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 22 30 jun 21 förändr 30 jun 22 30 jun 21 förändr 30 jun 22 31 dec 21
Nettoomsättning 786 1 169 −33 % 2 066 2 394 −14 % 4 045 4 373
EBITA 117 280 −58 % 413 556 −26 % 834 977
EBITA-marginal,% 14,9 % 23,9 %   20,0 % 23,2 %   20,6 % 22,3 %

Labtechs nettoomsättning i kvartalet minskade med 33 procent till 786 MSEK (1 169), varav den organiska omsättningen, exklusive covid-19 relaterad försäljning, ökade med 4 procent och förvärvad tillväxt var 5 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen minskade med 85 procent och svarade för 87  MSEK (569). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 2 procent. EBITA minskade med 58 procent till 117 MSEK (280), motsvarande en EBITA marginal om 14,9 procent (23,9). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Labtechs nettoomsättning i delårsperioden minskade med 14 procent till 2 066 MSEK (2 394), varav den organiska omsättningen, exklusive covid-19 relaterad försäljning, ökade med 6 procent och förvärvad tillväxt var 4 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen minskade med 51 procent och svarade för 546 MSEK (1 108). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent. EBITA minskade med 26 procent till 413 MSEK (556), motsvarande en EBITA marginal om 20,0 procent (23,2). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 6 mån

 

För Labtech-verksamheten har förändringarna i det andra kvartalet varit stora till följd av den minskade försäljningen av covid-19 produkter jämfört med föregående år och en återgång till ett mer normalt kunderbjudande. PCR- testning har minskat i samtliga länder och är numera koncentrerad till patienter som behöver sjukhusvård och sjukhuspersonal. Framtida försäljning i våra diagnostikbolag av covid-19 tester är helt beroende på utvecklingen av pandemin, nya mutationer och krav på provtagning i samhället. Vi förväntar oss att kunderna framförallt kommer att efterfråga kombinationstester, sk 4-plex lösningar, till höstens och vinterns influensasäsong. Våra diagnostikverksamheter har stabil underliggande tillväxt inom våra traditionella områden som blodgas, patologi och mikrobiologi med ökade provvolymer på befintliga instrument.

Försäljningen till forskningskunder har också förändrats då sekvensering av covid-19 mutationer minskat i kvartalet. Efterfrågan har däremot ökat på mer traditionella laboratoriereagenser för gensekvensering, cellterapi och cancerimmunologi. Försäljningen har också ökat avseende instrument och specialmikroskop, men samtidigt har leveranstiderna blivit längre till följd av komponentbrist. Under första halvåret har vi haft stark försäljningstillväxt av våra egna avancerade instrument både i USA, Europa och Kina.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2022-07-14 13:37:54 av sophia.dernulf@add.life