Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik samt hjälpmedel inom hemvård.

  3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 22 30 jun 21 förändr 30 jun 22 30 jun 21 förändr 30 jun 22 31 dec 21
Nettoomsättning 1 296 1 108 17 % 2 597 1 620 60 % 4 602 3 625
EBITA 129 57 127 % 273 107 156 % 476 310
EBITA-marginal,% 10,0 % 5,1 %   10,5 % 6,6 %   10,4 % 8,6 %

I kvartalet ökade Medtechs nettoomsättning med 17 procent till 1 296 MSEK (1 108), varav den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning, var 5 procent och förvärvad tillväxt var 22 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen uppgick till 0 MSEK (135). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent. EBITA ökade med 127 procent till 129 MSEK (57), motsvarande en EBITA-marginal om 10,0 procent (5,1). Utvecklingskostnader avseende digitala lösningar för egenmonitorering har resultatförts om 11 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

I delårsperioden ökade Medtechs nettoomsättning med 60 procent till 2 597 MSEK (1 620), varav den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning, var 1 procent och förvärvad tillväxt var 67 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen uppgick till 0 MSEK (215). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 6 procent. EBITA ökade med 156 procent till 273 MSEK (107), motsvarande en EBITA-marginal om 10,5 procent (6.6). Utvecklingskostnader avseende digitala lösningar för egenmonitorering har resultatförts om 14 MSEK.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 6 mån

Tillväxten i det andra kvartalet inom affärsområdet Medtech är driven både av de förvärv som genomförts under senaste åren men också av att antalet planerade operationer har ökat. I samtliga länder ökar operationerna, samtidigt som det råder brist på sjukvårdspersonal efter pandemin vilket begränsat kapaciteten. Den återkommande smittspridningen av nya mutationer har också medfört att operationer ställts in i slutet av kvartalet. Sammanfattningsvis innebär det att återhämtningen tar längre tid och att vårdköerna fortsätter att växa.

Försäljningen har ökat framförallt inom segmenten ortopedi, respiration och endoskopi medan oftalmologi och neuro visat något svagare utveckling. Vårt största förvärv från 2021, Healthcare 21, har haft ett starkt kvartal och samtidigt integrerat in förvärvet O´Flynn på Irland. För AddVision har försäljningen i Polen och för egentillverkade produkter haft en positiv utveckling, medan återhämtningen på övriga marknader går långsammare. MBA, som vi förvärvade under första kvartalet, levererade enligt förväntan.

Samtliga hemvårdsbolag har haft en positiv tillväxt i kvartalet. Marknadsaktiviteten har varit hög med ökat antal kundbesök och utprovningar av produkter. Intresset är stort för våra digitala lösningar för både larm och egenmonitorering och i kvartalet gjordes ytterligare två installationer i svenska kommuner. Enligt plan så fortsätter vi att investera i vidareutveckling av den förvärvade digitala plattformen. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2022-07-14 15:23:29 av jamilah.wass@add.life