DELÅRSRAPPORT
1 JANUARI – 30 JUNI 2022

Vi vill förbättra människors liv

2079
MSEK

NETTOOMSÄTTNING

240
MSEK

EBITA

10
%

RESULTATTILLVÄXT
EBITA R12 MÅN

74
%

R/RK

Kristina Willgård (1) (4)

Ett förändringens kvartal!

Precis som vi förväntat oss har försäljningen av covid-19 relaterade produkter sjunkit markant jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Tillväxten kommer istället från de senaste årens förvärv i Europa samt från de segment som hade svagare tillväxt under pandemin. 

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

Förvärv under delårsperioden

Under delårsperioden har fyra förvärv genomförts och efter delårsperiodens slut gjordes ytterligare ett förvärv. Totalt beräknas förvärven bidra med en årlig nettoomsättning om cirka 855 MSEK och cirka 350 anställda.

Forvarv Onepage