Finansiell kalender

  • Delårsrapport för 1 januari - 30 september 2022 kommer att publiceras 27 oktober 2022
  • Bokslutskommuniké för 1 januari - 31 december 2022 kommer att publiceras 2 februari 2023

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef: + 46 70 510 12 23
Christina Rubenhag, ekonomidirektör, +46 70 546 72 22

 

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 07:45 (CET).
AddLife AB (publ), Box 3145, Brunkebergstorg 5, SE-103 62 Stockholm. info@add.life, www.add.life, org.nr. 556995-8126

Senast uppdaterad: 2022-07-14 15:35:09 av jamilah.wass@add.life