Medarbetare

Vid delårsperiodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 194, vilket kan jämföras med 1 802 vid årets ingång. Förvärv under delårsperioden har ökat antalet medarbetare med 349 personer. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 1 943 (1 191).

Senast uppdaterad: 2022-07-13 15:21:27 av jamilah.wass@add.life