Finansiell kalender

  • Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2023 kommer att publiceras 26 oktober 2023
  • Bokslutskommuniké för 1 januari - 31 december 2023 kommer att publiceras 2 februari 2024
  • Delårsrapport för 1 januari - 31 mars 2024 kommer att publiceras 24 april 2024
  • Årsstämma i AddLife AB (publ) kommer att hållas 8 maj 2024 kl 16.00, Stockholm

Kapitalmarknadsdag

AddLife bjuder in analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag fredagen den 15 september 2023 kl. 08.30-12.00 på Studio Puck, Kommendörsgatan 24, Stockholm. Presentationen kommer sändas live samt finnas på AddLifes Youtube kanal.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef: +46 70 516 09 01
Christina Rubenhag, CFO, +46 70 546 72 22

 

ADDLIFE I KORTHET
AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor i Europa. Koncernen är uppdelad i två affärsområden; Labtech och Medtech. Koncernen består av ett 85-tal operativa dotterbolag som levererar utrustning, instrument, reagenser, hjälpmedel, rådgivning och teknisk support till kunder främst inom sjukvård, hemvård, forskning, universitet och högskolor samt till läkemedels-och livsmedelsindustrin.

 

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 07:45 (CET).
AddLife AB (publ), Box 3145, Brunkebergstorg 5, SE-103 62 Stockholm. info@add.life, www.add.life, org.nr. 556995-8126

Senast uppdaterad: 2023-07-12 17:18:21 av lina.astrom@add.life