Medarbetare

Vid delårsperiodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 296, vilket kan jämföras med 2 219 vid årets ingång. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 242 (1 943). 

Senast uppdaterad: 2023-07-10 15:23:51 av Fredrik Liljekvist