Labtech

Bolagen i Affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.

Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Syftet är att en sådan fördelning bättre stämmer överens med hur bolagen följs upp internt och att det bättre kommer att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns i bolagen. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech. 

  3 månader t.o.m.   9 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 21 30 sep 20 förändr 30 sep 21 30 sep 20 förändr 30 sep 21 31 dec 20
Nettoomsättning 890 827 8 % 3 284 2 336 41 % 4 567 3 619
EBITA 194 146 33 % 750 349 115 % 1 023 622
EBITA-marginal,% 21,8 % 17,7 %   22,8 % 14,9 %   22,4 % 17,2 %

Labtechs nettoomsättning i det tredje kvartalet ökade med 8 procent till 890 MSEK (827), varav organisk tillväxt var 7 procent och förvärvad tillväxt var 1 procent. Valutakursförändringar hade ingen påverkan på nettoomsättningen. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 290 MSEK (304) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 14 procent. EBITA ökade med 33 procent till 194 MSEK (146), motsvarande en EBITA marginal om 21,8 procent (17,7). 

Labtechs nettoomsättning i delårsperioden ökade med 41 procent till 3 284 MSEK (2 336), vilket i sin helhet är organiskt, dock påverkade valutakursförändringar negativt med 4 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 1 400 MSEK (558) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 11 procent. EBITA ökade med 115 procent till 750 MSEK (349), motsvarande en EBITA marginal om 22,8 procent (14,9). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

Den positiva tillväxten inom affärsområdet Labtech har fortsatt i det tredje kvartalet. Som förväntat sjunker försäljningen av covid-19 relaterade produkter i kvartalet jämfört med tidigare kvartal. Samtidigt är det mycket glädjande att övrig verksamhet börjar komma igång hos kunderna vilket givit oss stark organisk tillväxt exklusive covid-19. Under september ser vi en tydlig normalisering och antalet fysiska kundbesök ökade i samtliga marknader. Vi får nu äntligen möjlighet att börja introducera nya produkter och lösningar till kunderna inför framtiden.

Försäljningen i våra diagnostikbolag har fortsatt varit hög avseende PCR-tester på redan installerade instrument framför allt i våra bolag i Sverige, Danmark och Norge. Framtida försäljning av covid-19 tester är helt beroende på utvecklingen av pandemin, nya mutationer och olika krav på provtagning i samhället. Tydligt är dock att testerna kommer fortsätta under lång tid och bli alltmer av ett ”rutin-test” för sjukvården. Diskussioner pågår på många sjukhus hur man i framtiden ska diagnostisera influensa, RS-virus och covid-19. Försäljningen i kvartalet exklusive covid-19 relaterade produkter har varit stark, framförallt inom områden som genetik och onkologi.

Våra forskningsbolag hade också ett försäljningsmässigt starkt kvartal med hög efterfrågan på produkter för s.k. gensekvensering av nya covid-19 mutationer. Successivt minskar dock fokus på covid-19 på flera laboratorier och efterfrågan har därför ökat på vårt övriga sortiment. Under pandemin sköt många kunder på sina investeringsbeslut men nu ser vi en ökad aktivitet i marknaden igen. Försäljningen av våra egna avancerade instrument var även i det tredje kvartalet hög i USA, Europa och Asien utanför Kina.

I kvartalet genomfördes förvärvet av Bio-Connect Group. Bio-Connect har en årlig nettoomsättning på cirka 140 MSEK. Förvärvet stärker vår närvaro i Benelux och ger utökade samarbetsmöjligheter med övriga bolag inom Labtech. 

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:30:41 av Vladimir Mironov (Awave)