Medarbetare

Vid delårsperiodens utgång uppgick antalet medarbetare till 1 778, vilket kan jämföras med 1 112 vid årets ingång. Förvärv under delårsperioden har ökat antalet medarbetare med 671 personer. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 1 365 (965).

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:29:58 av Vladimir Mironov (Awave)