Kristina Willgård Q3 2021VD-kommentar

Efter snart två år med covid-19 pandemin börjar våra samhällen öppna upp. Efter sommaren har många europeiska länder helt eller delvis släppt på restriktionerna och det är färre svårt sjuka. Men smittotalen har efter kvartalets utgång tagit ny fart och diskussioner förs i flera länder kring nya nedstängningar och en tredje vaccindos. Trots allt känns det mer hoppfullt än på länge att vi ska kunna återgå till ett mer normalt liv. 

Omsättningen i det tredje kvartalet ökade med 49 procent till 1 850 MSEK. Förvärven bidrog i kvartalet med 672 MSEK motsvarande 54 procent medan den organiska omsättningen minskade med 5 procent. Rensat för covid-relaterad omsättning på 300 MSEK, uppgick den organiska tillväxten till 9 procent.

Resultatet, EBITA, ökade med 44 procent till 286 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 15,5 procent. Ackumulerat för hela delårsperioden har omsättningen ökat med 65 procent till 5 862 MSEK och vi har ökat EBITA-resultatet med 94 procent till 944 MSEK.

Affärsläget under det tredje kvartalet var fortsatt positivt och påverkades av olika länders insatser för att begränsa och hantera smittan då viruset inte helt har släppt greppet och smittspridningen har fortsatt genom nya mutationer. Vaccinationstempot har i många länder varit högt i kvartalet och en stor andel av alla vuxna är nu vaccinerade. Steg för steg minskar trycket på sjukvårdens intensivvårdsavdelningar. Sjukvårdens omställning från behandling av covid-19 patienter till återstarten av elektiv kirurgi tar dock tid och antalet operationer i det tredje kvartalet har fortsatt varit på en betydligt lägre nivå än normalt. De extrema operationsköerna har därför fortsatt att växa i många europeiska länder. I sviterna av pandemin har också sårbarheten i de globala försörjningskedjorna blivit tydliga. Flera av våra bolag har utmaningar med störningar i leveranser av produkter från tillverkare pga råvaru- och komponentbrist samt ökade fraktpriser. 

Den växande och åldrande befolkningen i Europa samt de långa vårdköerna innebär stora utmaningar för sjukvården och samhället under kommande år. För att mildra covid-19 pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser har EU beslutat om enorma stimulanspaket, ”Next Generation EU”, till bland annat forskning och sjuk- och hälsovård. 

 

AddLife har under 2021 etablerat sig som en stark europeisk aktör i utvalda nischer. I kvartalet fortsatte vi vår europeiska expansion genom förvärvet av Bio-Connect Group till Labtech.

 

De fortsatta satsningarna på forskning och sjukvård märks hos våra kunder och försäljningen har i kvartalet varit hög inom Labtech och det är mycket glädjande att vi har sett en stark tillväxt i försäljningen av icke covid-relaterade produkter och tjänster. Trots avtagande smittspridning, har våra diagnostikbolag fortsatt att även i det tredje kvartalet leverera stora volymer av covid-19 tester på redan installerade instrument. Framtida volymer är helt beroende av hur smittspridningen utvecklas och de olika krav på tester som krävs för att återstarta samhället. Vi ser också att ökade anslag till virusforskning har medfört hög försäljning för våra forskningsbolag medan efterfrågan från läkemedelskunder som inte fokuserar på covid-19 varit mer stabil.  

Den starka tillväxten inom Medtech drevs av våra förvärv som levererade enligt förväntan. Försäljningen av covid-19 relaterade produkter har varit marginell i kvartalet. Under kvartalets första två månader var aktiviteten låg avseende olika behandlingar och framförallt elektiv kirurgi, vilket medförde svagare försäljning i samtliga marknader. Först under september såg vi tydliga tecken på att omställningen från covid-fokuserad vård började genomföras och att antalet operationer ökade dag för dag. För hemvårdsbolagen började kunderna äntligen öppna upp igen och försäljningen hade en bra tillväxt i kvartalet.

Fortsatta förvärv i kvartalet 

AddLife har under 2021 etablerat sig som en stark europeisk aktör i utvalda nischer. I kvartalet fortsatte vi vår europeiska expansion genom förvärvet av Bio-Connect Group till affärsområdet Labtech. Bio-Connect är en distributör med verksamhet i Benelux inom Life Science och Diagnostik samt en så kallad full-service provider av nischade Life Science produkter. Bio-Connect omsätter ca 140 MSEK och har 31 medarbetare. Förvärvet stärker vår närvaro i Benelux samtidigt som det öppnar för samarbetsmöjligheter med våra övriga bolag i Europa som är verksamma inom samma produktsegment.

Under 2021 har vi genomfört tre förvärv med en sammanlagd förväntad årsomsättning om cirka 2 540 MSEK och välkomnat 671 medarbetare till koncernen.

Sammanfattningsvis summerar vi ännu ett starkt kvartal för AddLife. Genom de erbjudanden vi har i våra olika verksamheter gör vi varje dag skillnad och förbättrar människors liv. Vi ser med tillförsikt fram emot en återstart av våra samhällen och framförallt hälso- och sjukvården!

Kristina Willgård

VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:27:54 av Vladimir Mironov (Awave)