DELÅRSRAPPORT

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021

Vi vill förbättra människors liv

1 850 MSEK

NETTOOMSÄTTNING

286 MSEK

EBITA

114 %

RESULTATTILLVÄXT
R12 MÅN

105 %

R/RK

Ännu ett starkt kvartal

Efter snart två år med Covid-19 pandemin börjar våra samhällen öppna upp. Affärsläget under det tredje kvartalet var fortsatt positivt och påverkades av olika länders insatser för att hantera smittspridningen. Omsättningen i det tredje kvartalet ökade med 49 procent till 1 850 MSEK och resultatet, EBITA, ökade med 44 procent till 286 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 15,5 procent. Ackumulerat för hela delårsperioden har omsättningen ökat med 65 procent till 5 862 MSEK och vi har ökat EBITA-resultatet med 94 procent till 944 MSEK.

 

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

 

Ökad förvärvsaktivitet genom tre strategiska förvärv under delårsperioden

Under 2021 har vi genomfört tre förvärv med en sammanlagd förväntad årsomsättning om cirka 2 540 MSEK och välkomnat 671 medarbetare till koncernen. I kvartalet fortsatte vi vår europeiska expansion genom förvärvet av Bio-Connect Group till affärsområdet Labtech. Genom förvärven blir AddLife en sann europeisk aktör med mer än hälften av försäljningen på marknader utanför Norden.