ÅRET I KORTHET

AddLife 2020

Covid-19-pandemin som drabbade världen under 2020 medförde en kraftig efterfrågan inom diagnostik och medicinteknik. Omsättningen ökade med 52 procent, varav den organiska tillväxten uppgick till 38 procent. Under året genomförde vi sex förvärv med en sammanlagd årsomsättning om ca 650 MSEK.

 

5 273

NETTOOMSÄTTNING
MSEK

802

EBITA
MSEK

950

OPERATIVT KASSAFLÖDE
MSEK

 

Den kraftigt ökade försäljningen i kombination med fortsatt god kostnadskontroll medförde en positiv resultateffekt där EBITA ökade med 163 procent jämfört med 2019. Resultatet har genererat ett starkt positivt operativt kassaflöde vilket möjliggör ytterligare investeringar i förvärv och utveckling för framtida tillväxt.

Dynamisk graf: AddLife nettoomsättning per marknad 2020
Dynamisk graf: Resultattillväxt EBITA

Affärsläget på samtliga marknader påverkades av covid-19-pandemin. Bolagen inom Labtech har levererat stora mängder av instrument och covid-19-tester. Inom Medtech var efterfrågan på personlig skyddsutrustning hög under andra och tredje kvartalet.

 


LABTECH

3 212

NETTOOMSÄTTNING
MSEK


MEDTECH

2 061

NETTOOMSÄTTNING
MSEK

Senast uppdaterad: 2021-11-23 11:58:32 av Vladimir Mironov (Awave)