Nyckeltal

Ladda ned Excel

2020 2019
Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,63 1,28
Eget kapital per aktie, SEK 16,73 13,07
P/E-tal 31,1 56,4
Högsta kurs under räkenskapsåret, SEK 160,00 75,25
Lägsta kurs under räkenskapsåret, SEK 59,75 47,59
Sista betalkurs, SEK 144,00 72,25
Börsvärde, MSEK 16 488 8 273
Vägt genomsnittligt antal aktier under året före utspädning, '000 112 127 111 083
Antal utestående aktier vid årets slut, '000 112 487 112 237
Antal aktieägare vid årets slut 7 501 4 431
     
     
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:37:20 av Vladimir Mironov (Awave)