AKTIEN

AddLifes aktie

AddLife noterades på Nasdaq Stockholm, Nordic Mid Cap-listan, den 16 mars 2016. Bolagets börsvärde den 31 december 2020 var 16 488 MSEK (8 273). Antalet aktieägare uppgick per 31 december till 7 501 (4 331).

Kursutveckling och omsättning

AddLife ökade under räkenskapsåret i värde med 99 procent. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm förändrades under motsvarande period med 13 procent. Högsta betalkurs under året var 160,00 SEK och noterades den 23 oktober 2020. Den lägsta noteringen var 59,75 SEK och noterades den 18 mars 2020. Sista betalkurs före räkenskapsårets utgång var 144,00 SEK. Under räkenskapsåret från 1 januari till 31 december 2020 omsattes 20,0 miljoner aktier (22,2) till ett sammanlagt värde av ca 2 256,9 MSEK (1 439,4). Nedbrutet per handelsdag omsattes i genomsnitt 79 467 AddLife-aktier (89 137) till ett genomsnittligt värde av ca 9,0 MSEK (5,8). Genomsnittligt antal avslut per dag uppgår till 528 stycken (147). 

Utdelningspolicy

Styrelsen i AddLife har målsättningen att föreslå en utdelning motsvarande 30-50 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av utdelningar tas hänsyn till investeringsbehov och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse.

Dynamisk graf: Ägarstruktur
  Andel i procent av
Aktieägare kapital röster
Roosgruppen AB 8,08 18,37
Tom Hedelius 1,83 13,26
Verdipapirfond Odin 9,64 7,07
SEB Fonder 8,76 6,43
Swedbank Fonder 7,68 5,63
NTC Fidelity Funds Northern Trust 7,47 5,48
State Street Bank & Trust Company 6,90 5,06
J.P. Morgan Chase & Co 3,99 2,93
Sandrew AB 2,45 1,79
Lannebo Fonder 2,14 1,57
Totalt 10 största ägarna 58,94 67,59
Senast uppdaterad: 2021-11-23 09:44:16 av Vladimir Mironov (Awave)