Förvaltningsberättelse

Förvärv

AddLife söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera möjliga bolag. Detta verksamhetsår genomfördes sex förvärv med tillträde under året. Årets förvärv har genomförts inom båda affärsområdena Labtech och Medtech.

AddLifes strategi för förvärv

  • Dotterbolagen kan göra mindre tilläggsförvärv för att stärka befintliga verksamheter inom sin nisch
  • Affärsområdena kan expandera och bygga marknads- och/eller produktpositioner inom valda marknadssegment
  • Affärsområdena kan komplettera med nya marknadssegment inom de områden där vi ser förutsättningar för att kunna ta marknadsledarskap

Under året har följande förvärv genomförts:

  • Euroclone S.p.A: AddLife tecknade den 28 november 2019 avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Euroclone S.p.A med tillträde den 8 januari 2020. Bolaget förväntas tillföra en årsomsättning om ytterligare ca 280 MSEK. Italienska Euroclone är en ledande leverantör av instrument och förbrukningsvaror inom cell- och molekylärbiologi. Förvärvet utgör ett insteg på den italienska marknaden inom ett segment där AddLife redan är etablerad som leverantör på den nordiska marknaden genom BioNordika-bolagen.
  • TechniPro Pulmomed Pty Ltd: Den 31 augusti 2020 förvärvade AddLife samtliga aktier i det australienska bolaget Technipro-Pulmomed Pty Limited till affärsområdet Medtech. Bolaget har fem anställda och omsätter ca 13 MSEK. Bolaget är distributör för medicintekniska produkter för bl.a. vård av kroniska luftvägssjukdomar, samma agentur som på de nordiska marknaderna. Bolaget har efter tillträdet integrerats in i befintligt bolag i Australien.
  • Ropox AS: Den 1 oktober förvärvades det danska bolaget Ropox A/S. Bolaget utvecklar, designar och producerar behovsanpassade kök, badrumsinredningar och hjälpmedel för äldre och personer med särskilda behov. Bolaget säljer även andra tillverkares produkter inom samma segment. Bolaget har 73 anställda och omsätter ca 95 MSEK. Förvärvet innebär ett insteg inom segmentet hemvård i Danmark och utgör ett komplement till befintliga nordiska verksamheter inom hemvård i affärsområdet Medtech.
  • DACH Medical Group: Den 1 oktober förvärvades samtliga aktier i Dach Medical Group. Koncernen är verksam i Österrike, Schweiz och Tyskland inom avancerad kirurgi. Bolaget har 23 anställda och omsätter ca 145 MSEK. Förvärvet är ett bra komplement till redan befintliga verksamheter inom avancerad kirurgi inom AddLife.
  • Zafe Care Systems AB: Den 1 oktober förvärvades samtliga aktier i Zafe Care Systems AB. Bolaget har 21 medarbetare och omsätter ca 34 MSEK. Bolaget är en väletablerad leverantör av välfärdsteknologi till mer än 200 av Sveriges kommuner och förvärvet stärker och kompletterar AddLifes befintliga erbjudande inom välfärdsteknologi i Norden.
  • SIAD Healthcare s.p.a.: AddLife tecknade den 18 september 2020 avtal om förvärv av SIAD Healthcare s.p.a. verksamhet inom produktområdet avancerad kirurgi, med omsättning ca 8 mEUR. Förvärvet godkändes av italienska myndigheter den 1 december 2020. Verksamheten har 17 medarbetare och omsätter cirka 80 MSEK på den italienska marknaden. I samband med förvärvet har verksamheten överförts till ett nybildat bolag vid namn Biomedica Italia s.r.l.

Den sammanlagda köpeskillingen för årets sex förvärv uppgick till 479 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 783 MSEK, EBITA med 94 MSEK, rörelseresultat med 65 MSEK samt årets resultat efter skatt med 46 MSEK om förvärven hade genomförts 1 januari 2020.Under året har totalt sett 197 (43) medarbetare kommit till AddLife via förvärv.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:08:52 av Vladimir Mironov (Awave)