Moderbolagets totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2020 2019
Årets resultat 98,6 36,3
Övrigt totalresultat - -
Årets totalresultat 98,6 36,3
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:22:38 av Vladimir Mironov (Awave)