Största aktieägarna

Ladda ned Excel

      Andel i procent av
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Roosgruppen AB 2 156 572 7 090 564 8,08 18,37
Tom Hedelius 2 066 572 23 140 1,83 13,26
Verdipapirfond Odin 0 11 037 084 9,64 7,07
SEB Fonder 0 10 030 077 8,76 6,43
Swedbank Fonder 0 8 791 180 7,68 5,63
NTC Fidelity Funds Northern Trust 0 8 549 148 7,47 5,48
State Street Bank & Trust Company 0 7 896 265 6,90 5,06
J.P. Morgan Chase & Co 0 4 570 296 3,99 2,93
Sandrew AB 0 2 800 000 2,45 1,79
Lannebo Fonder 0 2 450 000 2,14 1,57
HSBC Trinkhaus and Burkhardt AG 0 2 365 772 2,07 1,52
BNP Paribas SEC Services Paris 0 1 710 972 1,49 1,10
Per Säve 86 732 1 600 329 1,47 1,58
Livförsäkringsbolaget Skandia 0 1 681 132 1,47 1,08
Margareta Von Matérn 0 1 464 256 1,28 0,94
Totalt 15 största ägarna 4 309 876 72 060 215 66,72 73,81
Övriga 305 260 35 812 096 31,52 24,90
Totalt antal utestående aktier 4 615 136 107 872 311 98,24 98,71
Återköpta B-aktier (i eget förvar) - 2 010 845 1,76 1,29
Totalt antal registrede aktier 4 615 136 109 883 156 100,00 100,00
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:38:23 av Vladimir Mironov (Awave)