Storleksklasser

Ladda ned Excel

         
Antal aktier   Antal ägare % av kapitalet % av antal aktieägare
1 - 500   5 238 0,56 69,83
501 - 1 000   712 0,47 9,49
1 001 - 5 000   1 042 2,12 13,89
5 001 - 10 000   205 1,28 2,73
10 001 - 15 000   68 0,74 0,91
15 001- 100 000   146 4,61 1,95
100 001 -   90 90,22 1,20
Totalt   7 501 100,00 100,00
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:38:47 av Vladimir Mironov (Awave)