Hållbarhet

AddLife Academy

Företagskultur och affärsmannaskap

Vår egen affärsskola, AddLife Academy, är en nyckel till framgång och central för utvecklingen av medarbetarna och därmed utvecklingen av hela koncernen. Här bygger vi vår gemensamma värdegrund och säkerställer kompetensförsörjningen inom AddLife-koncernen. AddLife Academy ger oss ett forum där vi kan bygga interna nätverk som är viktiga för utvecklingen. Det gör oss mer konkurrenskraftiga och därmed ökar koncernens lönsamhet. Under kursen Vision och företagsfilosofi förankras AddLifes företagskultur och grundläggande affärsmannaskap. Vi går till exempel noggrant igenom våra kärnvärden och vår uppförandekod. Det fastställs hur vi gör affärer och hur vi agerar i vardagen. Vidare utbildas alla medarbetare i hur AddLife ser på ekonomisk hållbarhet och vi går igenom våra grundläggande krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling. Inom AddLife Academy erbjuder vi också utbildningar inom försäljning, förhandlingsteknik, offentlig upphandling, ledarskap samt skräddarsydda utbildningar i marknadsföring, service och ekonomi.

AddLife Academy är till för alla medarbetare. Vi har haft 1 890 kursdeltagare sedan starten 2016. I samband med förvärv och vid anställning går alla nya medarbetare kursen i Vision och företagsfilosofi. Under 2020 har vi inte kunnat genomföra Vision och företagsfilosofi för de nyförvärvade bolagen på grund av covid-19-pandemin. Däremot har alla kurser inom försäljning digitaliserats och genomförts under året och vi har genomfört både VD- och ekonomikonferens samt marknadsmöten digitalt. För att anpassa oss till rådande omständigheter har vi beslutat att digitalisera hela kursutbudet inom AddLife Academy under 2021. Utbildningsutbudet utvecklas och utvidgas varje år i takt med att koncernen växer och nya kompetenser adderas till bolagen. Allt för att ta till vara på och utveckla kompetens och engagemang inom koncernen.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:05:44 av Vladimir Mironov (Awave)