AKTIEN

Fyra anledningar att äga aktier i AddLife

1. Attraktiv icke-cyklisk tillväxtmarknad

Marknaden för medicinteknik är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Den kännetecknas av en stabil tillväxt som huvudsakligen drivs av befolkningsutveckling med en åldrande befolkning, vilket ökar efterfrågan på AddLifes produkter inom såväl sjukvården som forskningssidan. Historiskt sett har den årliga marknadstillväxten där vi är verksamma varit 2-4 procent.

2. Kassaflöde finansierar tillväxt

AddLife växer med lönsamhet och våra dotterbolag har en stark kassagenererande förmåga. Det skapar utrymme för direktavkastning samt finansiella muskler att förvärva och investera.

3. En tydlig strategi för att skapa ytterligare tillväxt

AddLife har betydande förvärvserfarenhet med en etablerad process för att identifiera och genomföra framgångsrika förvärv. Syftet är att de förvärvade bolagen ska fortsätta att utvecklas utifrån sina egna styrkor, med en finansiellt stark och marknadskunnig ägare som stöd. Förvärven är en integrerad del för att bidra till resultattillväxt enligt bolagets finansiella mål.

4. Stark marknadsposition och långa avtal

AddLifes dotterbolag har starka försäljningsorganisationer med högt tekniskt kunnande och långvariga, goda relationer till kunderna. Vår breda produktportfölj skapar stordriftsfördelar och värde för koncernen.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 09:44:55 av Vladimir Mironov (Awave)