Innehav per kategori

Ladda ned Excel

Innehav per kategori 2020   Antal ägare Kapitalandel, %
Svenska ägare   7 089 53,34
Utländska ägare   412 46,66
Summa   7 501 100,00
       
Juridiska personer   624 84,01
Fysiska personer   6 877 15,99
Summa   7 501 100,00
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:39:06 av Vladimir Mironov (Awave)