ÅRSREDOVISNING 2020

Vi vill förbättra människors liv

5273
MSEK

NETTOOMSÄTTNING

802
MSEK

EBITA

163
%

RESULTATTILLVÄXT

103
%

R/RK

AddLife 2020

Covid-19-pandemin som drabbade världen under 2020 medförde en kraftig efterfrågan inom diagnostik och medicinteknik. Omsättningen ökade med 52 procent, varav den den organiska tillväxten uppgick till 38 procent. Under året genomförde vi sex förvärv med en sammanlagd årsomsättning om ca 650 MSEK.

Kristina Willga Rd

Utmanande, men resultatmässigt fantastiskt år

Jag är övertygad om att vår framgång beror på vår affärsmodell som fungerar även i en tid av kris. Vår decentraliserade organisation med entreprenörsdrivna dotterbolag har trots stora utmaningar, utvecklat affären och hittat nya vägar för att få fram produkter och lösningar med bibehållen kvalitet. Deras insatser för att hjälpa kunderna har gjort avtryck och med fördjupade kundrelationer öppnas nya affärsmöjligheter.

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

Förvärv 2020

Framtida tillväxten i AddLife förväntas delvis uppnås genom företagsförvärv vilket är en viktig del i AddLifes affärsmodell . Vi söker ständigt efter intressanta bolag att förvärva och vidareutveckla långsiktigt. AddLife är en aktiv ägare och ett attraktivt alternativ för de som vill sälja sitt bolag.

Forvarv 2020 (1)

AddLife ur ett hållbarhetsperspektiv

AddLifes vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science. Vi står för ett ansvarsfullt företagande där hållbarhet är en integrerad del av affärsnyttan. Vi tar vårt ansvar för hållbarhet genom hela leveranskedjan som arbetsgivare, producent och distributör samt marknadsaktör.

Hållbarhet 2020

Aktieägarvärde

AddLife arbetar för att skapa både goda resultat och ett starkt aktieägarvärde. Det gör vi bland annat genom självständiga dotterbolag, aktivt ägande och förvärv. AddLifes finansiella mål bidrar till ett starkt kassaflöde som möjliggör egenfinansierad, långsiktig och lönsam tillväxt.

Kursutveckling 2020

7501

ANTAL AKTIEÄGARE

506
%

AKTIENS UTVECKLING SEDAN NOTERING