ADDLIFE I KORTHET

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård.

Koncernens entreprenörsdrivna dotterbolag erbjuder högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter till både privat och offentlig sektor. Produktportföljen består dels av egentillverkade produkter och dels av produkter som är tillverkade av andra producenter. Tjänsteportföljen innehåller bland annat rådgivning, service och utbildning på samtliga marknader där dotterbolagen är verksamma. På dessa sätt skapar AddLife mervärde för kunder i hela Europa och bygger koncernens långsiktiga tillväxt. AddLife är idag närvarande i drygt 25 länder, huvudsakligen i Norden och övriga Europa.

VISION
Att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science

AFFÄRSIDÉ
AddLife adderar mervärde till sina kunder verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Detta görs genom att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar av tjänster och produkter till både privat och offentlig sektor i Europa

KÄRNVÄRDEN
AddLifes framgång bygger på en välförankrad företagskultur i hela koncernen. Starka värderingar är ledstjärnor i samtliga medarbetares vardag, oavsett marknad. Koncernens kärnvärden som styr AddLifes entreprenöriella affärsmodell är enkelhet, engagemang, ansvarstagande och nytänkande

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-11-23 11:57:50 av Vladimir Mironov (Awave)