Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik, samt hjälpmedel inom hemvård.

Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Syftet är att en sådan fördelning bättre stämmer överens med hur bolagen följs upp internt och att det bättre kommer att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns i bolagen. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech.

  3 månader t.o.m.   9 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 21 30 sep 20 förändr 30 sep 21 30 sep 20 förändr 30 sep 21 31 dec 20
Nettoomsättning 962 415 131 % 2 582 1 210 113 % 3 031 1 659
EBITA 95 57 67 % 202 147 38 % 251 196
EBITA-marginal,% 9,9 % 13,7 %   7,8 % 12,1 %   8,3 % 11,8 %

I kvartalet ökade Medtechs nettoomsättning med 131 procent till 962 MSEK (415), varav den organiska omsättningen minskade med 28 procent och förvärvad tillväxt var 159 procent. Valutakursförändringar hade ingen påverkan på nettoomsättningen i kvartalet. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 10 MSEK (116) och exklusive covid-19 var den organiska nettoomsättningen oförändrad. EBITA ökade med 67 procent till 95 MSEK (57), motsvarande en EBITA-marginal om 9,9 procent (13,7).

I delårsperioden ökade Medtechs nettoomsättning med 113 procent till 2 582 MSEK (1 210), varav den organiska omsättningen minskade med 20 procent, förvärvad tillväxt var 135 procent och valutakursförändringar påverkade negativt med 2 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 230 MSEK (247) och organiskt minskade försäljningen exklusive covid-19 med 1 procent. EBITA ökade med 38 procent till 202 MSEK (147), motsvarande en EBITA-marginal om 7,8 procent (12,1). Resultatet har belastats med förvärvskostnader om 29 MSEK och stämpelskatt om 24 MSEK avseende förvärvade aktier. EBITA rensat för transaktionskostnaderna uppgick till 255 MSEK motsvarande EBITA-marginal om 9,9 procent. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

Den starka omsättningsökningen inom affärsområdet Medtech är framförallt drivet av förvärven av Healthcare 21 Group och Vision Ophthalmology Group, som har utvecklats enligt plan. I kvartalet har integrationsarbetet fortsatt och genom nätverket i koncernen har samarbetet med övriga AddLife-bolag påbörjats. 

Sjukvårdens omställning från att fokusera på covid-19 patienter till övriga behandlingar samt elektiv kirurgi tar längre tid än förväntat i samtliga länder. Antalet operationer i det tredje kvartalet har fortsatt varit på en betydligt lägre nivå än normalt. Under juli och augusti var aktiviteten som vanligt låg beroende på semestrar. I Danmark har det också varit extra utmanande då sjuksköterskorna strejkade i åtta veckor fram till slutet av augusti. Först under september såg vi tydliga tecken på att omställningen från covid-fokuserad vård började genomföras i de flesta länderna. Vi fick återigen tillträde till kunderna, antalet behandlingar och operationer ökade dagligen och med det försäljningen. 

För hemvårdsbolagen ser vi tydligt att kunderna i kvartalet till stora delar öppnat upp och försäljningen börjar ta fart. Våra bolag får återigen träffa kunderna, prova ut produkter och installera i hem eller separata boenden. I Norge har även enstaka mässor hållits där våra bolag haft möjlighet att visa upp sina erbjudanden.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:31:07 av Vladimir Mironov (Awave)