Labtech

Bolagen i Affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.

  3 månader t.o.m.   9 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 22 30 sep 21 förändr 30 sep 22 30 sep 21 förändr 30 sep 22 31 dec 21
Nettoomsättning 856 890 −4 % 2 922 3 284 −11 % 4 011 4 373
EBITA 116 194 −41 % 529 750 −30 % 756 977
EBITA-marginal,% 13,5 % 21,8 %   18,1 % 22,8 %   18,8 % 22,3 %

Labtechs nettoomsättning i kvartalet minskade med 4 procent till 856 MSEK (890), varav den organiska omsättningen, exklusive covid-19 relaterad försäljning, ökade med 5 procent och förvärvad tillväxt var 6 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen minskade med 48 procent och svarade för 151 MSEK (290). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent. EBITA minskade med 41 procent till 116 MSEK (194), motsvarande en EBITA marginal om 13,5 procent (21,8). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Labtechs nettoomsättning i delårsperioden minskade med 11 procent till 2 922 MSEK (3 284), varav den organiska omsättningen, exklusive covid-19 relaterad försäljning, ökade med 6 procent och förvärvad tillväxt var 4 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen minskade med 49 procent och svarade för 696 MSEK (1 396). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent. EBITA minskade med 30 procent till 529 MSEK (750), motsvarande en EBITA marginal om 18,1 procent (22,8). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 9 mån

Den covid-relaterade försäljningen fortsatte som väntat att sjunka markant i kvartalet, medan den organiska tillväxten exklusive covid-19 var 5 procent. Testning för covid-19 sker i nuläget uteslutande med PCR-teknologin och framförallt för patienter som ska genomgå operationer och för vårdpersonal. Ett viktigt arbete för diagnostikbolagen är att etablera användandet av fler typer av tester på de PCR-instrument som under pandemin har installerats hos olika vårdgivare. Influensasäsongen börjar normalt sett under vintern i Europa och kan leda till ökad efterfrågan på kombinationstester (influensa, covid-19 och RS virus). I diagnostikbolagen var försäljningen inom de övriga traditionella områdena såsom blodgas, patologi och mikrobiologi stabil.

Försäljningen till forskningskunder utvecklades väl, bland annat till följd av lansering av nya produkter. Bolagen arbetar kontinuerligt med att ta in nya produkter i sortimentet, framförallt inom avancerade och växande segment såsom NGS (Next Generation Sequencing), cellterapier, bioprocesser och cancerimmunologi. Hos kunderna inom akademisk forskning finns risk att en försämrad konjunktur kan minska forskningsanslagen. Inom läkemedelsutveckling, som är ett stort och viktigt segment för bolagen, är utvecklingen stark och denna trend förväntas fortsätta.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2022-10-26 18:24:55 av sophia.dernulf@add.life