Medarbetare

Vid delårsperiodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 200, vilket kan jämföras med 1 802 vid årets ingång. Förvärv under delårsperioden har ökat antalet medarbetare med 355 personer. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 048 (1 365).

Senast uppdaterad: 2022-10-20 20:09:13 av jamilah.wass@add.life