Finansiell kalender

  • Delårsrapport för 1 januari - 31 mars 2023 kommer att publiceras 26 april 2023
  • Årsstämma i AddLife AB (publ) kommer att hållas 4 maj 2023 kl 16.00, Stockholm
  • Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2023 kommer att publiceras 14 juli 2023
  • Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2023 kommer att publiceras 26 oktober 2023

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef: +46 70 516 09 01
Christina Rubenhag, CFO, +46 70 546 72 22

 

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 februari 2023 kl. 07:45 (CET).
AddLife AB (publ), Box 3145, Brunkebergstorg 5, SE-103 62 Stockholm. info@add.life, www.add.life, org.nr. 556995-8126

Senast uppdaterad: 2023-02-01 14:50:39 av jamilah.wass@add.life