Medarbetare

Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 219, vilket kan jämföras med 1 802 vid årets ingång. Förvärv under räkenskapsåret har ökat antalet medarbetare med 355 personer. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 157 (1 548). 

Senast uppdaterad: 2023-02-01 14:38:45 av jamilah.wass@add.life