Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Ett framgångsrikt kvartal! 

1 JANUARI - 31 MARS 2022 (3 MÅNADER)

  • Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 2 579 MSEK (1 736), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 51 procent. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 relaterad omsättning var 5 procent. Covid-19 relaterad omsättning minskade med 25 procent. 
  • EBITA ökade med 34 procent till 435 MSEK (326), motsvarande en EBITA-marginal om 16,9 procent (18,8).
  • Resultat efter skatt minskade med 0,9 procent till 225 MSEK (226).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,85 SEK (2,01). För senaste 12 månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,91 SEK (6,16).
  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 332 MSEK (184).
  • Soliditeten uppgick till 37 procent (40).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 86 procent (95).
  • Under kvartalet har de tidigare kommunicerade förvärven av MBA Incorporado S.L och Telia Health Monitoring slutförts och efter kvartalets slut har ytterligare två förvärv, BioCat GmBh och O'Flynn Medical Ltd, genomförts. Totalt beräknas dessa förvärv bidra med en årlig nettoomsättning om cirka 830 MSEK och cirka 350 anställda. 
  • Från 3 januari 2022 är AddLife ABs aktie flyttad till Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholms marknad. 
  • AddLifes VD och koncernchef Kristina Willgård har meddelat sin avgång och efter kvartalets utgång utsågs Fredrik Dalborg till ny VD och koncernchef. Fredrik börjar under fjärde kvartalet. 
  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 22 31 mar 21 förändr 31 mar 22 31 dec 21
Nettoomsättning 2 579 1 736 49 % 8 836 7 993
EBITA 435 326 34 % 1 382 1 273
EBITA-marginal,% 16,9 % 18,8 %   15,7 % 15,9 %
Resultat före skatt 289 287 1 % 929 927
Periodens resultat 225 226 0 % 720 721
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,85 2,01 −8 % 5,91 6,03
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,84 2,00 −8 % 5,88 6,01
Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

ADDLIFE I KORTHET
AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor i Europa. Koncernen är uppdelad i två affärsområden; Labtech och Medtech. Koncernen består av ett 85-tal operativa dotterbolag som levererar utrustning, instrument, reagenser, hjälpmedel, rådgivning och teknisk support till kunder främst inom sjukvård, hemvård, forskning, universitet och högskolor samt till läkemedels-och livsmedelsindustrin.

TELEFONKONFERENS
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

Telefonkonferensen är den 28 april 2022, kl. 10:00.
Önskar du delta via telefonkonferens, följ denna länk>>  
Eller ring in (endast ljud) +46 8 505 376 58 Konferens-ID: 862 373 160#

Presentationen finns även på AddLife YouTube >>

 

Senast uppdaterad: 2022-04-27 18:23:36 av jamilah.wass@add.life