DELÅRSRAPPORT
1 JANUARI – 31 MARS 2023

Stark organisk tillväxt

2457
MSEK

NETTOOMSÄTTNING

366
MSEK

EBITA

-17
%

RESULTATTILLVÄXT
EBITA R12 MÅN

55
%

R/RK

Fredrik Dalborg Addlife 2023

Stark organisk tillväxt i båda affärsområdena

AddLife inleder 2023 med ett starkt första kvartal. Aktivitetsnivåerna inom vården återhämtar sig tydligt i alla marknader och antalet planerade operationer ökar.

Under 2021 och 2022 har bolaget positionerats för att kunna möta den efterfrågan som det ökade antalet planerade operationer förväntades driva när effekterna av pandemin klingat av. Vi ser nu denna utveckling materialiseras, vilket i kvartalet resulterade i en stark organisk tillväxt på 12 procent.

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.