Nettoomsättning per affärsområde 

  3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 21 % 30 jun 20   30 jun 21 % 30 jun 20   30 jun 21 31 dec 20
Labtech 1 169 43 821   2 394 59 1 509   4 504 3 619
Medtech 1 108 159 428   1 620 159 795   2 484 1 659
Koncernposter −1   −1   −2   −3   −4 −5
AddLifekoncernen 2 276   1 248   4 012   2 301   6 984 5 273

 

EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen

  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 21 % 30 jun 20 % 30 jun 21 % 30 jun 20 % 30 jun 21 % 31 dec 20 %
Labtech 280 23,9 125 15,3 556 23,2 203 13,4 975 21,6 622 17,2
Medtech 57 5,1 59 13,8 107 6,6 90 11,3 213 8,6 196 11,8
Moderbolag/ koncernposter −5   −3   −5   −6   −15   −16  
EBITA 332 14,6 181 14,5 658 16,4 287 12,5 1 173 16,8 802 15,2
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar −79   −30   −114   −62   −182   −130  
Rörelseresultat 253 11,1 151 12,1 544 13,6 225 9,8 991 14,2 672 12,8
Finansiella intäkter/kostnader −16   −2   −20   −7   −26   −13  
Resultat efter finansiella poster 237   149   524   218   965   659  

Nettoomsättning per intäktsslag

  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 21 30 jun 20 30 jun 21 30 jun 20 30 jun 21 31 dec 20
Produkter            
Labtech 986 613 1 991 1 131 3 522 2 662
Medtech 947 377 1 421 707 2 191 1 477
Koncernposter −1 −1 −2 −3 −4 −5
Koncern 1 932 989 3 410 1 835 5 709 4 134
Instrument            
Labtech 140 164 312 277 791 756
Medtech 84 51 122 88 214 180
Koncern 224 215 434 365 1 005 936
Tjänster            
Labtech 44 44 91 101 191 201
Medtech 76 0 77 0 79 2
Koncern 120 44 168 101 270 203
Totalt 2 276 1 248 4 012 2 301 6 984 5 273

Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 14:57:55 av Vladimir Mironov (Awave)