Finansiell kalender

  • Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2021 kommer att publiceras 22 oktober 2021
  • Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2021 kommer att publiceras 4 februari 2022

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef: + 46 70 510 12 23
Martin Almgren, ekonomidirektör, +46 70 228 15 45

 

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 07:45 (CET).
AddLife AB (publ), Box 3145, Brunkebergstorg 5, SE-103 62 Stockholm. info@add.life, www.add.life, org.nr. 556995-8126

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:06:26 av Administrator