Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Stark tillväxt både organiskt och genom förvärv

1 APRIL - 30 JUNI 2021 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 82 procent till 2 276 MSEK (1 248), varav organisk tillväxt uppgick till 22 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 63 procent.
 • EBITA ökade med 83 procent till 332 MSEK (181), motsvarande en EBITA-marginal om 14,6 procent (14,5). Resultatet har belastats med förvärvskostnader och stämpelskatt om 53 MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 49 procent till 178 MSEK (120).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,47 SEK (1,07). 
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 200 MSEK (128).
 • Under kvartalet har två förvärv genomförts, Vision Ophtalmology Group och Healthcare 21. Förvärven beräknas tillsammans tillföra en årlig nettoomsättning om cirka 2 400 MSEK och en EBITA om cirka 310 MSEK. Förvärven har finansierats genom upptagande av nya krediter, nyemission av B-aktier samt B-aktier i eget förvar.

1 JANUARI - 30 JUNI 2021 (6 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 74 procent till 4 012 MSEK (2 301), varav organisk tillväxt uppgick till 37 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 42 procent.
 • EBITA ökade med 129 procent till 658 MSEK (287), motsvarande en EBITA-marginal om 16,4 procent (12,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 133 procent till 404 MSEK (174).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,46 SEK (1,55). För den senaste 12 månaders perioden uppgick resultat per aktie till 6,55 SEK (4,63). 
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 384 MSEK (208).
 • Soliditeten uppgick till 38 procent (46).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 115 procent (122).
  3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 21 30 jun 20 förändr 30 jun 21 30 jun 20 förändr 30 jun 21 31 dec 20
Nettoomsättning 2 276 1 248 82 % 4 012 2 301 74 % 6 984 5 273
EBITA 332 181 83 % 658 287 129 % 1 173 802
EBITA-marginal,% 14,6 % 14,5 %   16,4 % 12,5 %   16,8 % 15,2 %
Resultat före skatt 237 149 61 % 524 218 141 % 965 659
Periodens resultat 178 120 49 % 404 174 133 % 750 520
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,47 1,07 37 % 3,46 1,55 123 % 6,55 4,63
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,46 1,06 38 % 3,44 1,55 122 % 6,51 4,61

ADDLIFE I KORTHET
AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor i Europa. Koncernen är uppdelad i två affärsområden; Labtech och Medtech. Koncernen består av ett 70-tal operativa dotterbolag som levererar utrustning, instrument, reagenser, hjälpmedel, rådgivning och teknisk support till kunder främst inom sjukvård, hemvård, forskning, universitet och högskolor samt till läkemedels-och livsmedelsindustrin.

TELEFONKONFERENS
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

Telefonkonferensen är den 15 juli 2021, kl. 10:00.
Önskar du delta via telefonkonferens, följ denna länk>> 
Eller ring in (endast ljud) +46 8 505 376 58 Konferens-ID: 321 695 644#

Presentationen finns även på AddLife YouTube >>

Senast uppdaterad: 2021-11-23 14:50:12 av Vladimir Mironov (Awave)