Medarbetare

Vid delårsperiodens utgång uppgick antalet medarbetare till 1 744, vilket kan jämföras med 1 112 vid årets ingång. Förvärv under delårsperioden har ökat antalet medarbetare med 640 personer. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 1 191 (949).

Senast uppdaterad: 2021-11-23 14:53:22 av Vladimir Mironov (Awave)