DELÅRSRAPPORT

1 JANUARI – 30 JUNI 2021

Vi vill förbättra människors liv

2 276 MSEK

NETTOOMSÄTTNING

332 MSEK

EBITA

158 %

RESULTATTILLVÄXT
R12 MÅN

115 %

R/RK

Stark tillväxt både organiskt och genom förvärv

Covid-19-pandemin har ännu inte släppt greppet om vårt sätt att leva, arbeta och umgås. Nedstängningar och olika restriktioner är fortfarande en realitet. Viruset fortsätter sprida smitta och nya mutationer upptäcks men under kvartalet har andelen svårt sjuka minskat och vaccinationstakten ökat. Vi har nog alla stora förhoppningar om att snart kunna återgå till ett mer normalt liv. På AddLife fortsätter vårt arbete med att bidra till hälso- och sjukvården och på olika sätt förbättra människors liv.

 

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

 

Ökad förvärvsaktivitet genom två strategiska förvärv under kvartalet

Under kvartalet har vi genomfört två större förvärv, Vision Ophthalmology Group (VOG) och Healthcare 21 (HC21). Förvärven beräknas tillsammans öka vår årsomsättning med drygt 40 procent, motsvarande cirka 2,4 miljarder SEK, till cirka 7,6 miljarder SEK och EBITA-resultatet beräknas öka cirka 38 procent till cirka 1,1 miljarder SEK. De förvärvade bolagen bildar egna underkoncerner med befintlig ledning och integreras in i affärsområde Medtech. Genom förvärven blir AddLife en sann europeisk aktör med mer än hälften av försäljningen på marknader utanför Norden.