Förslag till årsstämma 5 maj 2022

Årsstämman hålls i Stockholm, den 5 maj 2022 klockan 16:00.

AddLifes utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning motsvarande 30–50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Styrelsen föreslår att bolaget lämnar en utdelning om 2,00 SEK per aktie.

Styrelsen har dessutom beslutat föreslå årsstämman följande:

  • Incitamentsprogram riktat till personer i ledande befattning.
  • Styrelsemandat att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet B-aktier som betalningsmedel av förvärv.
  • Styrelsemandat till återköp av egna aktier motsvarande högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Senast uppdaterad: 2022-02-03 16:47:54 av jamilah.wass@add.life