Medarbetare

Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 1 802, vilket kan jämföras med 1 112 vid årets ingång. Tillträdda förvärv under räkenskapsåret har ökat antalet medarbetare med 701 personer. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 1 548 (1 004).

Under kvartalet har AddLife genomfört ledningsförändringar där Martin Almgren lämnar rollen som CFO för att bli affärsområdeschef för Medtech. Martin efterträder Ove Sandin som övergår till rollen som senior rådgivare. Christina Rubenhag har rekryterats som ny CFO och tillträder under andra kvartalet 2022. Martin Almgren kommer att kvarstå som CFO till dess att Christina Rubenhag tillträtt. 

Senast uppdaterad: 2022-02-03 16:27:49 av jamilah.wass@add.life