Nettoomsättning per affärsområde 

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 % 31-mar-20   31-mar-21 31-dec-20
Labtech 1 125 84 611   3 726 3 212
Medtech 611 38 442   2 230 2 061
AddLifekoncernen 1 736 65 1 053   5 956 5 273

 EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 % 31-mar-20 % 31-mar-21 31-dec-20
Labtech 262 23,2 72 11,8 755 565
Medtech 64 10,6 37 8,3 280 253
Moderbolag/ koncernposter 0   −3   −13 −16
EBITA 326 18,8 106 10,0 1 022 802
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar −35   −32   −133 −130
Rörelseresultat 291 16,8 74 7,0 889 672
Finansiella intäkter/kostnader −4   −5   −12 −13
Resultat efter finansiella poster 287   69   877 659

 

Nettoomsättning per intäktsslag

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 31-mar-20 31-mar-21 31-dec-20
Produkter        
Labtech 918 459 2 784 2 325
Medtech 560 384 1 986 1 810
Koncern 1 478 843 4 770 4 135
Instrument        
Labtech 164 103 770 709
Medtech 46 48 225 227
Koncern 210 151 995 936
Tjänster        
Labtech 43 49 172 178
Medtech 5 10 19 24
Koncern 48 59 191 202
Totalt 1 736 1 053 5 956 5 273
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:33:52 av Vladimir Mironov (Awave)