Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik, samt hjälpmedel inom hemvård.

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 31-mar-20 förändr 31-mar-21 31-dec-20
Nettoomsättning 611 442 38 % 2 230 2 061
EBITA 64 37 77 % 280 253
EBITA-marginal,% 10,6 % 8,3 %   12,9 % 12,3 %

I kvartalet ökade Medtechs nettoomsättning med 38 procent till 611 MSEK (442), varav organisk tillväxt var 2 procent, förvärvad tillväxt var 41 procent och valutakursförändringar påverkade negativt med 5 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 80 MSEK och organiskt minskade försäljningen exklusive covid-19 med 4 procent. EBITA ökade med 77 procent till 64 MSEK (37), motsvarande en EBITA-marginal om 10,6 procent (8,3). 

Dynamisk graf: Nettomomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

Medtechs verksamheter hade totalt sett relativt stabil försäljning i kvartalet av medicinteknisk utrustning, men skillnaden är stor mellan olika produktsegment. Försäljningen av personlig skyddsutrustning till nordiska kunder har normaliserats då sjukhusen till stor del har lager för att klara sina egna behov. I Centraleuropa har vi däremot haft större engångsförsäljning av skyddsmateriel. Aktiviteten inom elektiv kirurgi har varit låg i kvartalet på samtliga marknader. Enligt offentlig statistik i Sverige har det genomförts cirka 50 procent färre operationer än normalt i kvartalet och i Central- och Östeuropa har hjärtkirurgi minskat med mellan 25-50 procent, beroende på ingrepp. I det första kvartalet blev utmaningarna återigen större för våra hemvårdsbolag på grund av minskad möjlighet till utprovningar och installationer av olika hjälpmedel. Totalt sett blev försäljningen stabil då aktiviteten ökade i mars tack vare vaccinationer av den äldre befolkningen.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:32:46 av Vladimir Mironov (Awave)