DELÅRSRAPPORT

1 JANUARI – 31 MARS 2021

Vi vill förbättra människors liv

1 736 MSEK

NETTOOMSÄTTNING

326 MSEK

EBITA

200 %

RESULTATTILLVÄXT
R12 MÅN

122 %

R/RK

Stark inledning på året och två strategiska förvärv

Covid-19 pandemin håller fortfarande sitt grepp om världen. Våra dotterbolag fortsätter sitt fantastiska jobb för att skapa affärer och svara upp mot kundernas behov. Omsättningen i årets första kvartal ökade med 65 procent till 1 736 MSEK och resultatet, EBITA, ökade med 209 procent till 326 MSEK och vi stärkte EBITA-marginalen till 18,8 procent. Efter kvartalets slut har vi genomfört två större förvärv, Vision Ophthalmology Group (VOG) och Healthcare 21 (HC21). Förvärven beräknas tillsammans öka vår årsomsättning med drygt 40 procent till cirka 7,6 miljarder SEK.

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

 

Ökad förvärvsaktivitet genom två strategiska förvärv efter kvartalets slut

Efter kvartalets slut har vi genomfört två större förvärv, Vision Ophthalmology Group (VOG) och Healthcare 21 (HC21). Förvärven beräknas tillsammans öka vår årsomsättning med drygt 40 procent, motsvarande cirka 2,4 miljarder SEK, till cirka 7,6 miljarder SEK och EBITA-resultatet beräknas öka cirka 38 procent till cirka 1,1 miljarder SEK. De förvärvade bolagen bildar egna underkoncerner med befintlig ledning och integreras in i affärsområde Medtech. Genom förvärven blir AddLife en sann europeisk aktör med mer än hälften av försäljningen på marknader utanför Norden.