Nettoomsättning per affärsområde

  2021 2020
Kvartalsdata, MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech 1 125 1 156 727 718 611
Medtech 611 575 514 530 442
AddLifekoncernen 1 736 1 731 1 241 1 248 1 053

EBITA per affärsområde

  2021 2020
Kvartalsdata, MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech 262 253 131 109 72
Medtech 64 68 72 76 37
Moderbolag och koncernposter 0 -5 -4 -4 -3
EBITA 326 316 199 181 106
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -35 -38 -30 -30 -32
Rörelseresultat 291 278 169 151 74
Finansiella intäkter och kostnader -4 -2 -4 -2 -5
Resultat efter finansiella poster 287 276 165 149 69
Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:33:24 av Administrator