Medarbetare

Vid delårsperiodens utgång uppgick antalet medarbetare till 1 128, vilket kan jämföras med 1 112 vid årets ingång. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 1 045 (927).

Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:31:22 av Vladimir Mironov (Awave)