Labtech

Bolagen i Affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31-mar-21 31-mar-20 förändr 31-mar-21 31-dec-20
Nettoomsättning 1 125 611 84 % 3 726 3 212
EBITA 262 72 263 % 755 565
EBITA-marginal,% 23,2 % 11,8 %   20,3 % 17,6 %

Labtechs nettoomsättning i det första kvartalet ökade med 84 procent till 1 125 MSEK (611), vilket i sin helhet är organiskt, dock påverkade valutakursförändringar negativt med 6 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen svarade för 540 MSEK och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 8 procent. EBITA ökade med 263 procent till 262 MSEK (72), motsvarande en EBITA marginal om 23,2 procent (11,8). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

Den tredje pandemivågen med ökad smittspridning drev upp omsättning och resultat för affärsområdet Labtech.

Testverksamheten pågår i samtliga länder avseende covid-19 och våra diagnostikbolag har i kvartalet fortsatt sålt stora volymer covid-19 tester, så kallade PCR-tester, på befintlig installerad instrumentbas. I kvartalet har vi i flera länder även sålt patientnära instrument och covid-19-tester till privata aktörer, som antingen utfärdar reseintyg för utlandsresor eller testar personal för specifika arbeten.

Enstaka sjukhuskunder har byggt visst lager av covid-19 tester inför kommande kvartal, men vi förväntar oss trots det hög efterfrågan på tester till dess att pandemin har begränsats genom de pågående vaccinationerna. Försäljningen av blodgasanalysprover har också varit hög i kvartalet då antalet allvarligt sjuka covid-19 patienter återigen ökade på sjukhusens intensivvårdsavdelningar. För övriga diagnostiktester har provvolymerna varit relativt stabila.

Försäljningen och aktiviteten har varit hög hos våra nischade forskningsbolag i främst Norden och i Italien. Forskarna har stort fokus på virusforskning och på produkter för så kallad gensekvensiering av nya covid-19 mutationer. Aktiviteten hos våra läkemedelskunder är normal och försäljningen stabil. I kvartalet har försäljningen av våra egna avancerade instrument varit hög framför allt i Europa och Asien utanför Kina. 

Senast uppdaterad: 2021-11-23 12:32:13 av Vladimir Mironov (Awave)