Nettoomsättning per affärsområde

  2024 2023
Kvartalsdata, MSEK       Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech       863 1 050 827 872 905
Medtech       1 708 1 498 1 494 1 496 1 554
Koncernposter       −1 −4 −2 −3 −2
AddLifekoncernen       2 570 2 544 2 319 2 365 2 457

EBITA per affärsområde

  2024 2023
Kvartalsdata, MSEK       Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech       99 152 99 107 115
Medtech       198 133 150 145 256
Moderbolag och koncernposter       −6 −7 −5 −5 −5
EBITA       291 278 244 247 366
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar       −105 −219 −112 −111 −108
Rörelseresultat       186 59 132 136 258
Finansiella intäkter och kostnader       −86 −57 −71 −66 −52
Resultat efter finansiella poster       100 2 61 70 206

EBITA per affärsområde exklusive jämförelsestörande poster

  2024 2023
Kvartalsdata, MSEK       Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech       99 152 84 107 115
Medtech       204 114 148 145 173
Moderbolag och koncernposter       −6 −7 −5 −5 −5
EBITA       297 259 227 247 283
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar       −105 −113 −112 −111 −108
Rörelseresultat       192 146 115 136 175
Finansiella intäkter och kostnader       −86 −57 −71 −66 −52
Resultat efter finansiella poster       106 89 44 70 123
Senast uppdaterad: 2024-04-22 11:24:40 av Eva Berger