Förvärv

De från och med räkenskapsåret 2023 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Emmat Medical Ltd, Storbritannien September, 2023 28 4 Medtech
    28 4  
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Tilläggsköpeskilling om 7 MSEK har under kvartalet betalats ut avseende BioConnect som förvärvades under år 2021.

Senast uppdaterad: 2024-04-15 22:27:09 av jamilah.wass@add.life