Bolagsstyrning

AddLifes styrelse

 
Övre rad från vänster: Johan Sjö, Eva Elmstedt, Stefan Hedelius, Håkan Roos.
Nedre rad från vänster: Eva Nilsagård, Birgit Stattin Norinder.

 

JOHAN SJÖ
STEFAN HEDELIUS

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967 Utbildning: Civilekonom Arbetslivserfarenhet: Senior rådgivare Nordstjernan AB. Tidigare Investment Director och ansvarig för sektorn Distribution & Handel inom Nordstjernan, VD & koncernchef för Addtech AB, ledande befattningar inom Bergman & Beving-koncernen och inom Alfred Berg/ABN Amro. Styrelseordförande i Addtech AB, Bergman & Beving AB, OptiGroup AB och Prosero Security Group AB. Styrelseledamot i Addtech AB och Bufab AB. Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Dacke Industri AB och Momentum Group AB. Styrelseledamot i Alligo AB, Camfil AB och M2 Asset Management AB  Innehav av aktier i AddLife: 14 400 A-aktier och 151 000 B-aktier 

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969 Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Human Care HC AB, tidigare verkställande direktör för NOTE AB samt ledande befattningar inom Scandinavian Airlines och Ericsson
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Momentum Group AB och i Alligo AB Innehav av aktier i AddLife: 24 964 A-aktier och 4 568 B-aktier

EVA NILSAGÅRD
BIRGIT STATTIN NORINDER

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964 Utbildning: Civilekonom Arbetslivserfarenhet: Finanschef för Plastal AB och Vitrolife AB. Ledande befattningar inom Volvo-koncernen, AstraZeneca-koncernen och SKF Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Spermosens AB. Styrelseledamot i Bufab AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Xbrane Biopharma AB, Aktiebolaget Svensk Exportkredit, Nanexa AB, Ernströmgruppen AB och eEducation Albert AB Innehav av aktier i AddLife: 5 568 B-aktier samt 4 000 B-aktier via kapitalförsäkring

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948 Utbildning: Farmacie magister och kandidatexamen i konstvetenskap Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Prolifix, Senior Vice President Worldwide Product Development Pharmacia & Upjohn. Ledande befattningar inom Glaxo och Astra koncernen samt ordförande och styrelseledamot i flera internationella Biotech bolag Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nanexa AB och Jettesta AB Innehav av aktier i AddLife: 12 636 B-aktier, inklusive närståendes innehav

EVA ELMSTEDT
HÅKAN ROOS

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1960 Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi respektive datavetenskap Arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenhet som EVP Global Services och medlem av ledningsgruppen för Nokia Networks och Nokia, Siemens Networks samt ledande befattningar på Ericsson, operatören 3 och Semcon Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Arelion, Omegapoint och Serline. Styrelseledamot i Arjo, Elanders,  Smart Eye och Fagerhult Innehav av aktier i AddLife: 3 000 B-aktier samt 4 000 B-aktier via kapitalförsäkring och tjänstepension

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955 Utbildning: Civilekonom Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB och i Procurator AB
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Roos Gruppen AB och Gadelius Japan. Styrelseledamot i  Sandå Sverige AB, PMC AB och Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB Innehav av aktier i AddLife: 2 165 644 A-aktier och 3 439 727 B-aktier


Uppgifter avseende aktieinnehav per 11 mars 2024. I styrelsen är samtliga oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och Johan Sjö, Eva Elmstedt, Birgit Stattin Norinder och Eva Nilsagård är oberoende i förhållande till större aktieägare. 
Senast uppdaterad: 2024-04-04 14:06:43 av lina.astrom@add.life