Nyckeltal

Ladda ned Excel

2023 2022    
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,56 3,96    
Eget kapital per aktie, SEK 40,69 40,76    
P/E-tal 70,1 27,4    
Högsta kurs under räkenskapsåret, SEK 140,60 371,00    
Lägsta kurs under räkenskapsåret, SEK 56,00 99,50    
Sista betalkurs, SEK 109,40 108,60    
Börsvärde, MSEK 13 396 13 298    
Vägt genomsnittligt antal aktier under året före utspädning, '000 121 856 121 779    
Antal utestående aktier vid årets slut, '000 121 857 121 836    
Antal aktieägare vid årets slut 14 142 13 131    
         
         
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei